För företag i södra Sverige är det inte bara teknisk expertis som räknas, utan även närheten till denna expertis. Att samarbeta med en lokal partner som oss på Compliq innebär inte bara att man får tillgång till toppmodern datorhårdvara, utan också att man har en partner som förstår de unika utmaningar och möjligheter som regionen erbjuder. Denna kombination av lokal närvaro och teknisk kunskap skapar en oslagbar fördel för företag som vill ligga i framkant.

När det gäller skräddarsydda datorer för företag och institutioner, är tillförlitlig prestanda inte bara ett önskemål, det är ett absolut krav. Dagens företag mer beroende än någonsin av sina IT-system. Dessa system driver inte bara de grundläggande funktionerna som e-postkommunikation, nätverk, säkerhetslösningar, och backup, utan sträcker sig också till mer avancerade och kritiska uppgifter. Exempel på detta kan vara datorer som är kopplade till infrastruktur. Vi på Compliq kan analysera kunders behov och se till att dessa datorer som inte bara är kraftfulla, utan också optimerade. Datorer av denna karaktär ska kunna hantera hög belastning, där varje sekund räknas, och där en liten teknisk glitch kan orsaka stora förluster. Därför är det av yttersta vikt att företag kan lita på sin hårdvara, oavsett situation.

Ett tydligt exempel på förtroendet i vår kompentens är Lunds Universitet, en av de mest framstående institutionerna i Sverige. De har valt oss på Compliq som sin partner för att leverera anpassade datorer för forskning. Dessa högprestanda datorer används i forskningsprojekt, vilket visar den nivå av tillförlitlighet och prestanda som vi på Compliq erbjuder.

Vad är det som gör att framstående institutioner och företag i regionen väljer oss? Svaret är enkelt: Vårt engagemang inom IT spänner över 30 år på marknaden, vilket är en ovanligt lång tid för lokala IT-företag.

Med en djupgående expertis inom IT-tjänster som ”Arbetsplats som tjänst”, IT Service Management, hoppas vi att företagen förstår vikten av att vi erbjuder en helhetslösning för företagen i Skåne.

Välkommen till oss på Compliq!

Senaste