alla tjänster

IT konsulter

Kvalificerade tjänster i IT-projektets alla faser

Consulting

kvalificerade it konsulter

Extern konsult med gedigen erfarenhet och helhetsansvar

Technical Consulting
IT konsulter

System arkitektur och systemutveckling kan vara komplext, med rätt kompetens och ledarskap samt metoder som fungerar, kan ni vara trygga i att vi levererar projekt som når i mål.

Analysis
Test och underhåll

Oavsett om det handlar om nyutvecklingsprojekt, förvaltningsuppdrag eller test är ledarrollen oerhört viktig och ofta avgörande för ett projekts framgång.

Product Delivery
Säkerhet och effektivitet

Säkerhet är av ytterst vikt i en IT-miljö. Vi kommer aldrig att kompromissa med säkerheten när vi arbetar. Vi strävar efter att hitta hållbara lösningar så för din it-miljö. Och tack vare våra konsulters kunskap kan Compliq arbeta både effektivt och noggrant på samma gång.

Ta kontakt med oss

Våra medarbetare har gedigen kunskap och erfarenhet av IT-system och deras användning på ett optimalt sätt.

Hur kan vi stå till tjänst?