IT bolaget Compliq IT AB förvärvar det lundensiska IT-bolaget Regiondata AB. Med detta förvärv utökas Compliqs drift och supportutbud rejält. Detta är en satsning på tjänsteutbud och långsiktiga kreativa kundlösningar säger Compliqs VD och ägare Anders Malm som ser stora fördelar med förvärvet.

Digitaliseringsbehovet i regionen ökar kraftigt, vi har sedan en tid tillbaka sett en ökad efterfrågan från flera av våra kunder som ser fördelarna med en lokal och ansvarstagande partner. Med detta förvärv stärks bolagets resurser inom projektledning, företagsutveckling, processutveckling, IT arkitektur, IT säkerhet samt drift och support.

Bolaget beräknas efter förvärvet öka omsättningen markant under 2023. Vi förstärker satsningen på våra kunders hantering av IT-miljö och deras utveckling i en alltmer digitaliserad värld.

”Compliq har historiskt haft ett större fokus på hårdvara och tillbehör medan Regiondata har haft ett primärt fokus på kundutveckling samt drift och support. Det skall bli otroligt spännande att få ta ett nytt steg i vår utveckling framåt. Vår ambition är att hjälpa våra kunder utifrån deras behov, deras storlek och med deras önskemål framåt. Vi vill förse dem med hållbara och tekniskt utmanande lösningar som verkligen gynnar deras tillväxt. I Regiondata har vi hittat ett bolag som speglar vårt eget bolags värderingar så den här satsningen känns verkligen helt rätt.” säger Anders Malm.

Den nya konstellationen kommer att arbeta under namnet Compliq IT AB från och med 1/1-2023.

Compliq IT som grundades 1992 i Lund producerar sedan starten avancerade datorer för beräkningsystem, service, drift och support, samt bedriver traditionell försäljning av tillbehör och periferi. Företaget har idag 8 anställda och omsätter cirka 27 miljoner. Bolaget har tydliga mål inom hållbarhet, till exempel en väl designad källsortering och utsläppsanalys av egna transporter. Lokalt sker alla leveranser koldioxidfritt, med en egen helt batteridriven fordonspark.

Regiondata har haft en rejäl tillväxt de senaste åren och omsätter 4-5 miljoner med 4 anställda. Bolaget har främsta varit inriktat på att säkerställa och utveckla sina kunders IT-miljö där avtal och planer tagits fram utifrån företagens individuella behov.,

För mer information kontakta

Compliq IT AB, Anders Malm am@compliq.se 0705-17 47 77

Regiondata AB, Fredrik Billgren fredrik@regiondata.se 0700-62 13 74

Senaste