I februari 2019 meddelade regeringen att den avser att höja kemikalieskatten i augusti 2019

Från och med 1 juli 2017 tas en särskild punktskatt ut på elektronikvaror enligt Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik. Syftet med skatten är att bidra till det nationella miljömålet ”en giftfri miljö” och att detta skall ske genom att ”minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel”.
De kemiska ämnen som främst avses beskattas är brom-, klor- och fosforföreningar, vilka i mer eller mindre grad förekommer i alla typer av elektronikvaror, särskilt i kretskort.

• Skatten är viktbaserad i enlighet med tabellen nedan.
• Skattskyldiga är alla som yrkesmässigt tillverkar, tar emot eller importerar skattepliktiga elektronikvaror.
• Regeringen meddelade också att skattenivåerna från och med 2019 kommer att räknas upp i takt med konsumentprisindex

Skattenivåer Kemikalieskatt 1 augusti 2019
Vitvaror 11 kr / kg
Övriga elektronikvaror 160 kr / kg
Maximal skatt per produkt 440 kr

Tidigare skattenivåer Kemikalieskatt
Vitvaror 8 kr / kg
Övriga elektronikvaror 120 kr / kg
Maximal skatt per produkt 320 kr

Information:

https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/nyheterinompunktskatter/2019/nyheterinompunktskatter/andradeskattesatserforkemikalieskattfran1augusti2019.5.8bcb26d16a5646a148dda2.html

https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/nyheterinompunktskatter/2018/nyheterinompunktskatter/andradeskattesatserforkemikalieskattfran1januari2019.5.309a41aa1672ad0c8371291.html

https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/kemikalieskatt.4.3152d9ac158968eb8fd1f3c.html

EnglishSvenska