MALMÖ

”Med över 30 års erfarenhet av tekniska utmaningar och lösningar ser vi fram emot att bidra på olika sätt som kan hjälpa ungdomarna inför framtiden”.

Gymnasieskolan Pauliskolan stärker sitt samarbete med teknikbranschen från och med höstterminen 2021 så att undervisningen är mer verklighetsanpassad och därmed hjälpa eleverna att ta sig in på framtidens arbetsmarknad. Pauliskolan har även blivit certifierade till Teknikcollege.

Pauliskolan har nämligen blivit certifierade enligt de kvalitetskriterier som sammanslutningen Teknikcollege ställer.

Certifieringen innebär en kvalitetsstämpel och stärker skolans samverkan med den tekniska och naturvetenskapliga branschen.
– Certifieringen är ett kvitto på att våra utbildningar håller hög kvalitet. Det betyder också att våra utbildningar på ett ännu bättre sätt är anpassade till de behov företagen har och rustar våra elever mot anställningsbarhet, säger Christer Månsson.

Den anrika Pauliskolan startade 1853 med tekniska utbildningar och har sedan dess haft olika former av gymnasiala utbildningar med teknikinriktning. De program som nu certifieras är teknikprogrammet med 270 elever och inriktningar som teknikvetenskap och produkt- och designutveckling och naturvetenskapliga programmet 150 elever och inriktning kriminalteknik och medicinteknik.

– Under de senaste åren har vi gjort stora investeringar när det gäller de tekniska utbildningsmaterialen och vi har moderniserat våra lärosalar som det Naturvetenskapliga och det Tekniska programmet huserar i, berättar Christer Månsson.

Han ser många fördelar med det utökade samarbetet med teknikbranschen. Dels höjer man statusen på teknikprogrammen på gymnasiet och dels förebygger man en del fördomar som finns kring de olika yrkena.
– Många tror att tekniska yrken bara är någon som sitter på ett kontor men det finns många områden i samhället att jobba inom. Genom att satsa på spetsutbildningar hoppas vi få fler elever intresserade och framförallt fler tjejer, säger Christer Månsson

Teknikcollege är Sveriges största samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning. De utbildningar som är certifierade enligt Teknikcollege Skåne erbjuder företagsnära utbildningar där grunden är en kvalitetssäkrad samverkan mellan skola och näringsliv.

Genom samverkan mellan kommuner, utbildningsanordnare och industriföretag är målsättningen att öka utbildningars status och kvalitet.

På Pauliskolan granskades sex inriktningar på teknikprogrammet, naturvetenskapliga programmet samt TE 4 gymnasieingenjör. Samtliga utbildningar bedöms uppfylla kriterierna och certifieras nu av Teknikcollege standard.

Han ger några exempel på vilka gymnasiearbeten som eleverna på teknikprogrammen på Pauliskolan skulle kunna göra i framtiden.
Att utveckla ett dataspel i samarbete med ett spelutvecklingsföretag som Massive eller studera en ny miljöteknik ihop med ett miljöföretag är några idéer.

Skolan har sedan tidigare ett samarbete med näringslivet och universiteten och har sedan några år tillbaka en styrgrupp som försöker utveckla och modernisera teknikutbildningarna. På skolan finns också en Pauliakademin där kända företagsprofiler bjuds in för att hålla föreläsningar för elever, lärare och samarbetspartner. Varje år hålls också en gymnasiearbetsmässa där årskurs 3 visar upp sina gymnasiearbeten för företag och elever i nian.

Anders Malm på IT-företaget Compliq i Lund är en av dem om sitter i styrgruppen för att utveckla teknikprogrammen på Pauliskolan. Han är beredd på att ta emot elever på praktik och föreläsa om mer avancerad IT-teknik.
– Vi i branschen upplever att det fattas verklighetsbaserade utbildningar som är inriktade på behoven i branschen. Det handlar inte bara om programmering utan om att hitta kreativa lösningar för olika behov, som att skapa en minidator i en lyktstolpe, säger Anders Malm.

”Med över 30 års erfarenhet av tekniska utmaningar och lösningar ser vi fram emot att bidra på olika sätt som kan hjälpa ungdomarna inför framtiden”. Pauliskolan har även blivit certifierade till Teknikcollege.

Källa: Skånska Dagbladet, Compliq IT AB

EnglishSvenska