Integritetspolicy

 

 

Vår integritetspolicy

Compliq IT AB värderar din integritet, och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din personliga data.
Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi som företag behandlar våra kunders personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Kontaktuppgifter

Compliq IT AB, org.nr 556451-0021, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan kontakta oss på , på telefon 046-384777, eller kom in och prata med oss i butiken på Magistratsvägen 10 i Lund.

Vi är enligt dataskyddsförordningen inte skyldiga att ha ett dataskyddsombud, så alla frågor om vår användning av dina personuppgifter bör adresseras till kontaktuppgifterna ovan.

 

Dina rättigheter

Det är viktigt för oss att du som kund känner till vilka rättigheter du har. Nedan hittar du information om vilka rättigheter du har och hur de förhåller sig till hur vi behandlar dom.

Tillgång till personuppgifter
Du har rätten att få bekräftelse utav personuppgiftsansvarig på huruvida personuppgifter som rör dig håller på att behandlas och få tillgång till personuppgifterna samt hur dessa lagras och behandlas.
Du kan skicka din begäran om tillgång till .

Rätt till rättelse
Du har rätten att få felaktiga och ofullständiga personuppgifter om dig rättade utan onödigt dröjsmål.
Du kan skicka din begäran om rättelse till .

Rätt till radering
Du har rätten att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade.
För att få reda på vilka omständigheter du kan få dina personuppgifter raderade eller vill begära radering skicka din fråga eller begäran till .

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätten att under vissa omständigheter kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller stoppas.
För att få reda på vilka omständigheter du kan begränsa behandlingen eller begära att behandlingen begränsas skicka din fråga eller begäran till .

Rätt till dataportabilitet
Du har rätten att få ut en kopia av de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt maskinläsbart format. Och du har rätten att överföra dessa uppgifter en annan organisation.
Du kan skicka din begäran om kopia till .

Rätt att göra invändningar
Du har rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
Om du invänder mot behandlingen måste vi antingen påvisa tvingande berättigade som väger tyngre än de skäl du angett, eller upphöra med just den behandlingen av dina personuppgifter.
Du kan skicka din invändning till .

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Du har rätten att inge klagomål till tillsynsmyndigheten om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter.
Självklart hoppas vi på att du i första hand kontaktar oss om detta så att vi kan bli bättre på att förvalta ditt förtroende.
Men du har oavsett alltid rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.
Du kan hitta mer information om det på www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/

 

Vilken information samlar vi in och varför?

Information som du lämnar till oss
– När du registerar dig på våran webshop: namn, adress, email, telefonnummer
– När du genomför ett köp: namn, adress, telefonnummer, information om betalning
– När du är i kontakt med oss: beställningar, kundtjänst, serviceärenden, jobbansökan
– När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev: namn, emailadress

Information som vi samlar in om dig
– Aktivitet på våra hemsidor (Cookies)

 

Säkerhet

Compliq IT AB sätter din personliga integritet först och arbetar därför aktivt för att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Compliq IT AB vidtar självklart de åtgärder som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt i enlighet med denna policy och dataskyddsförordningen.

 

Hur vi använder din information

Vi använder din information för att kunna leverera produkter och tjänster till dig som du har beställt av oss eller köper i butiken.
Med ditt godkännande använder vi din kontaktinformation till marknadsföring i form av nyhetsbrev, tävlingar, kampanjpriser och kundundersökningar några gånger per år.

 

Vem vi delar din information med

Compliq IT AB delar med sig av din information enbart när det ligger i ditt intresse att göra så.

Tjänsteleverantörer
Compliq IT AB erbjuder dig som kund att köpa tjänster som tillhandahålls av 3:e parter, vid sådana tjänster så behöver vi dela med oss av din information för att kunna skapa tjänsten till dig.

Transport och Logistikföretag
För att kunna skicka en vara till dig som du köpt utav oss så behöver vi dela med oss av dina adressuppgifter till lämpligt transportföretag. Vi ser självklart till att detta företag har minst lika bra säkerhet för dina personuppgifter som vi har.

Myndigheter
Vi delar enbart med oss av din information till myndigheter när det finns lagkrav på oss att göra så.

 

Överföring av data till länder utanför EU

Compliq IT AB förstår att internettjänster inte kan vara begränsade till Europa. Microsoft, Amazon, Google och Facebook för att nämna ett par stora aktörer är alla baserade i USA. I fall då dataöverföring till land utanför EU kan förekomma så använder vi enbart leverantörer som är anslutna till ”EU-US Privacy Shield Framework” som gör att de överföringar som sker omfattas av lämpliga skyddsåtgärder.
Vill du ha mer information om hur ramverket fungerar kan du läsa mer på Privacy Shields hemsida:
https://www.privacyshield.gov/welcome

Kontor & Butik

Compliq IT AB
Magistratsvägen 10
226 43 Lund

Org.nr 556451-0021

Om Compliq

Compliq IT AB är ett svenskt IT-bolag med över 30 års erfarenhet.
Vi är certifierade experter på avancerade datorbyggen i Sverige till olika branscher och företag stora som små för att möta de behov som krävs.
Vi servar även våra kunder med enkla som komplexa IT-lösningar, service och produkter för att underlätta vardagen för företag, universitet och skola.
I vår webbshop säljer vi IT-relaterade produkter.  
I Lund finns vår servicebutik där vi reparerar datorer och servrar.
Alltid med ett ekonomiskt hållbart tänk.

© Copyright 2022 Compliq IT AB, all rights reserved

EnglishSvenska